2019 REKLAME U KATALOZIMA


OGLASI ZA ČLANOVE HKS-a

300,00 kn

1/1 stranica unutar 2 kataloga izložbe
[CACIB UMAG, 08.-09.06.2019.]

 OGLASI ZA KINOLOŠKA DRUŠTVA

100,00 kn

1/1 stranica unutar 2 kataloga izložbe

[CACIB UMAG, 08.-09.06.2019.]

KOMERCIJALNI OGLASI

500,00 kn

1/1 stranica unutar 2 kataloga izložbe

[CACIB UMAG, 08.-09.06.2019.]


Dimenzija oglasa:
A5
Tisak:
crno-bijeli tisak
Format oglasa:
JPG, PDF, TIFF
Zadnji rok za dostavu gotovog oglasa:
11.05.2018.

Kontakt za oglase:

PETRA BUVA

e-mail:
mobitel:
00385 (0)98 316 453
telefon:
00385 (0)1 48 46 126