2019 MJESTO IZLOŽBE

 

APARTMANSKO NASELJE  “SOL KATORO”

KAMPIRANJE (SMJEŠTAJ I NOĆENJE KAMPERA) NIJE DOZVOLJENO NA SAMOJ LOKACIJI IZLOŽBE.

ZA VRIJEME IZLOŽBE MOĆI ĆETE DOĆI NA PREDVIĐENI PARKING SA KAMPEROM,
NO NAKON IZLOŽBE MORATE OTIĆI U NAJBLIŽE KAMP NASELJE (cca 1 km od izložbe).